Bohoslužby o letošních velikonocích naleznete na záložce Bohoslužby o velikonocích. V levém sloupci.

Společná modlitba za farnost a obec každý den ve 21.00 hodin:

Modlíme se Otčenáš a Sláva Otci.


Po rozkliknutí, se zobrazí informace. 

Dny víry v naší diecézi - program

27. 05. 2016

http://www.dnyviry2016.cz/program/udalosti/


 

Dokument Corpus Domini - Eucharistický zázrak

16. 05. 2016

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1185258379-cesty-viry/314298380030003-corpus-domini/


 

NOC KOSTELŮ, aneb spadne na mě kostel

15. 04. 2016

 

V letošním roce 10. června se poprvé v naší obci Lichnov uskuteční akce Noc kostelů, která je rozšířená po celé republice a sklízí pozitivní ohlasy. Co tato akce nabízí: V prvé řadě má poskytnout příchozím seznámení s životem farnosti a její historií. Život farnosti byl od svého počátku silně propojen s žitím obce a vzájemně se vždy obohacovaly. Proto poznat něco z historie a života farnosti, znamená dozvědět se něco o mých předcích a prapředcích,… Chceme občanům, ale nejen jim, představit místní kostel v celé jeho kráse, ukázat místa, kde se běžně člověk nedostane a seznámit návštěvníky s uměleckými artefakty kostela a jejich významem: k čemu slouží a jaký mají význam pro věřící lidi. Lichnovský kostel má několik významných uměleckých děl, které stojí za zhlédnutí, ale nejen to…

Druhá část nadpisu má reagovat na častý argument proč do kostela nevstoupit, „protože by na mě kostel spadnul“. Je to jeden z velkých nesmyslů, kterým se tak často někteří ohánějí. Vždyť do kostela nechodíme proto, že jsme dokonalí a spravedliví, ale proto, že takoví nejsme a uvědomujeme si to, a chceme s tím něco udělat. Věříme, že v kostele se mohu setkat s Někým, kdo nám s tím může pomoci, kdo nám rozumí a má s námi trpělivost a slitování. Že tomu tak je, dosvědčuje i začátek každé mše svaté, kdy se každý účastník bohoslužby kaje ze svých hříchů. Kdyby tam byli lidé spořádaní a super dobří, tak bychom si toto gesto mohli ušetřit.

Celý program vyvrcholí nočním varhanním koncertem v podání mladého nadaného varhaníka Marka Kozáka. Po koncertě bude následovat modlitba za různé potřeby lidí, naši farnost a obec.

Více info na www.nockostelu.cz.

Program Noci kostelů nyní v České republice připravuje již 1290 kostelů a modliteben.

Srdečně zve Římskokatolická farnost Lichnov.

 


 

Národní pouť do Krakova

11. 04. 2016


 

Běh PePa 2016

03. 03. 2016

Pozvánka na 2. ročník Běhu PePa: zde


<< předchozí 1 2 3 4 5 následující >>
Administrace webu    Created by: www.Tvorime-Weby.cz © COPYRIGHT 2011