Bohoslužby o letošních velikonocích naleznete na záložce Bohoslužby o velikonocích. V levém sloupci.

Společná modlitba za farnost a obec každý den ve 21.00 hodin:

Modlíme se Otčenáš a Sláva Otci.


Po rozkliknutí, se zobrazí informace. 

Děkanátní pouť

06. 07. 2016


 

Dokument Corpus Domini - Eucharistický zázrak

16. 05. 2016

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1185258379-cesty-viry/314298380030003-corpus-domini/


 

Papež František - milosrdenství

02. 02. 2016

MILOSRDENSTVÍ

JE SHRNUTÍM KŘESŤANSKÉ VÍRY

(PAPEŽ FRANTIŠEK)

VNÍMEJME A PŘEDÁVEJME

Nenechme uplynout příležitost, abychom v každodenním životě vnímali milosrdenství, kterým nás Bůh zahrnuje. On nám nikdy nepřestává opakovat, že nás má rád a že s námi chce sdílet svůj život. A náš první úkol, zejména v naší době plné silných protikladů, spočívá v uvedení ostatních lidí do tohoto úžasného tajemství.

MILOSRDENSTVÍ JE SHRNUTÍM KŘESŤANSKÉ VÍRY

Ježíš Kristus je tváří Otcova milosrdenství. Podstata křesťanské víry je shrnuta právě v těchto slovech. Milosrdenství se stalo viditelným a dosáhlo svého vrcholu v Ježíši Kristu. Nekonečně milosrdný Bůh dával v dějinách poznávat své milosrdenství různými způsoby. Když bylo pak všechno připraveno, poslal svého Syna narozeného z Panny Marie, aby nám zjevil svoji lásku definitivně. Kdo vidí Ježíše, ten vidí Otce. Ježíš Nazaretský svým slovem, svými gesty a celou svojí osobou zjevuje Boží milosrdenství.

MILOSRDENSTVÍ JE ZDROJEM RADOSTI

Potřebujeme stále o milosrdenství rozjímat. Je totiž pro nás zdrojem radosti, vyrovnanosti a pokoje. Milosrdenství je slovo, které zjevuje podstatu samého Boha. Milosrdenstvím nám Bůh vychází vstříc. Milosrdenství je i základním zákonem, který přebývá v srdci každého člověka hledícího upřímně na bližní. Milosrdenství je cesta, která sjednocuje Boha a člověka, protože otevírá srdce naději, že jsme milováni navždy i přes omezení svého hříchu.

ZAPOJME SE I MY DO MILOSRDENSTVÍ

Vroucně si přeji, aby křesťané hlouběji pronikali k jádru evangelia, ve kterém jsou chudí božským milosrdenstvím upřednostňováni. Zapojme se proto i my a objevujme znovu skutky milosrdenství: dávat najíst tomu, kdo má hlad, napít žíznivým; odívat toho, kdo nemá, co na sebe; přijímat cizince, pomáhat nemocným, navštěvovat vězněné, pohřbívat mrtvé. A nezapomínejme: radit pochybujícím, učit neznalé, napomínat hříšníky, těšit sklíčené, odpouštět urážky, trpělivě snášet protivné lidi, modlit se k Bohu za živé i mrtvé.

Z buly papeže Františka „Misericordiae Vultus“ vyhlašující mimořádný Svatý rok Milosrdenství. Převzato z webu Radiovaticana.cz. Redakčně upraveno.

 

Více informací na webu www.vira.cz


 

Jak konat skutky milosrdenství

02. 02. 2016


 

Po stopách svatého Pavla – apoštola - pouť

02. 02. 2016

Děkanát Nový Jičín, Římskokatolické farnosti Nový Jičín a Ostrava – Stará Bělá

vás srdečně zvou na velké putování Řeckem „Po stopách svatého Pavla – apoštola“

9. 9. – 23. 9. 2016

Cena poutě: 18.200,- Kč

Program poutě:
1. den – pátek: nástupní místa -  Ostrava, Nový Jičín v odpoledních hodinách
2. den – sobota: Benátky – přístav 12:00 trajekt do Řecka
3. den – neděle: Igoumenitsa (Řecko) – přístav 14:30 vylodění a přejezd na místo ubytování - Katerinis
4. den – pondělí: Meteora – celodenní prohlídka pravoslavných klášterů

5. den – úterý: Kavala, Filippi – místa spojená se sv. Pavlem
6. den – středa: individuální volno
7. den – čtvrtek: Thessaloniki (Soluň) - místo spojené se sv. Pavlem
8. den – pátek: přejezd na místo ubytování - Loutraki
9. den – sobota: Atény - místo spojené se sv. Pavlem
10. den – neděle: Eleusína, Mykény, Epidauros
11. den – pondělí: Korint - místo spojené se sv. Pavlem, Patras – přístav 17:30 trajekt do Itálie
12. den – úterý: Ancona (Itálie) – přístav 16:30 vylodění a přejezd do Říma, ubytování
13. den – středa: Řím – zakončení poutě na místě stětí sv. Pavla – Tre fontane
14. den – čtvrtek: Řím – individuální prohlídka města, ve večerních hodinách návrat do vlasti
15. den – pátek: mše sv. na území ČR a následně cesta do výstupních míst

Stravování: Řecko – polopenze v hotelích, Itálie – 1x snídaně, 1x polopenze v poutním domě
Ubytování: 8x v hotelech (dvojlůžkové pokoje), 2x v poutním domě (dvou a třílůžkové pokoje), 2x na lodi ve čtyřlůžkových vnitřních kajutách

Cena zahrnuje: dopravu autobusem s klimatizací (v buse možnost zakoupení teplých a studených nápojů za Kč), trajekty, ubytování a stravování dle programu, průvodce.

Cena nezahrnuje: vstupy do muzeí a jiných objektů, pojištění léčebných výloh pro cesty do zahraničí!!!

Ostatní info: změna a záměna programu vyhrazena
Pouť budou duchovně doprovázet kněží o. Alois Peroutka a o. Bohuslav Novák.

Přihlásit se lze na faře v Novém Jičíně u Ivy Jasné nebo telefonicky na čísle 731 625 671. Zároveň je nutné nahlásit datum narození, číslo pasu, telefonický a e-mailový kontakt a složit 8.000,- Kč zálohy.


<< předchozí 1 2 3 4 následující >>
Administrace webu    Created by: www.Tvorime-Weby.cz © COPYRIGHT 2011