Společná modlitba za farnost a obec každý den ve 21.00 hodin:

Modlíme se Otčenáš a Sláva Otci.

Fotky z letního tábora dětí v Bratřejově otevřete zde.Po rozkliknutí, se zobrazí informace. 

Pozvání na přednášku

14. 10. 2016


 

Lichnovský běh PePa - foto

12. 08. 2016

https://www.facebook.com/lichnovskybehpepa/?pnref=story


 

Dokument Corpus Domini - Eucharistický zázrak

16. 05. 2016

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1185258379-cesty-viry/314298380030003-corpus-domini/


 

Papež František - milosrdenství

02. 02. 2016

MILOSRDENSTVÍ

JE SHRNUTÍM KŘESŤANSKÉ VÍRY

(PAPEŽ FRANTIŠEK)

VNÍMEJME A PŘEDÁVEJME

Nenechme uplynout příležitost, abychom v každodenním životě vnímali milosrdenství, kterým nás Bůh zahrnuje. On nám nikdy nepřestává opakovat, že nás má rád a že s námi chce sdílet svůj život. A náš první úkol, zejména v naší době plné silných protikladů, spočívá v uvedení ostatních lidí do tohoto úžasného tajemství.

MILOSRDENSTVÍ JE SHRNUTÍM KŘESŤANSKÉ VÍRY

Ježíš Kristus je tváří Otcova milosrdenství. Podstata křesťanské víry je shrnuta právě v těchto slovech. Milosrdenství se stalo viditelným a dosáhlo svého vrcholu v Ježíši Kristu. Nekonečně milosrdný Bůh dával v dějinách poznávat své milosrdenství různými způsoby. Když bylo pak všechno připraveno, poslal svého Syna narozeného z Panny Marie, aby nám zjevil svoji lásku definitivně. Kdo vidí Ježíše, ten vidí Otce. Ježíš Nazaretský svým slovem, svými gesty a celou svojí osobou zjevuje Boží milosrdenství.

MILOSRDENSTVÍ JE ZDROJEM RADOSTI

Potřebujeme stále o milosrdenství rozjímat. Je totiž pro nás zdrojem radosti, vyrovnanosti a pokoje. Milosrdenství je slovo, které zjevuje podstatu samého Boha. Milosrdenstvím nám Bůh vychází vstříc. Milosrdenství je i základním zákonem, který přebývá v srdci každého člověka hledícího upřímně na bližní. Milosrdenství je cesta, která sjednocuje Boha a člověka, protože otevírá srdce naději, že jsme milováni navždy i přes omezení svého hříchu.

ZAPOJME SE I MY DO MILOSRDENSTVÍ

Vroucně si přeji, aby křesťané hlouběji pronikali k jádru evangelia, ve kterém jsou chudí božským milosrdenstvím upřednostňováni. Zapojme se proto i my a objevujme znovu skutky milosrdenství: dávat najíst tomu, kdo má hlad, napít žíznivým; odívat toho, kdo nemá, co na sebe; přijímat cizince, pomáhat nemocným, navštěvovat vězněné, pohřbívat mrtvé. A nezapomínejme: radit pochybujícím, učit neznalé, napomínat hříšníky, těšit sklíčené, odpouštět urážky, trpělivě snášet protivné lidi, modlit se k Bohu za živé i mrtvé.

Z buly papeže Františka „Misericordiae Vultus“ vyhlašující mimořádný Svatý rok Milosrdenství. Převzato z webu Radiovaticana.cz. Redakčně upraveno.

 

Více informací na webu www.vira.cz


 

Jak konat skutky milosrdenství

02. 02. 2016


<< předchozí 1 2 3 4 následující >>
Administrace webu    Created by: www.Tvorime-Weby.cz © COPYRIGHT 2011